سحرخیزی؛ دشوار ولی شدنی!

دوشنبه 14 مهر 1399 مقاله

در این نوشته به شیوه های ساده و شدنی برای سحرخیزی و استفاده حداکثری از ساعات ابتدایی صبح برای مطالعه کردن و درس خواندن می پردازیم!

یکی از مشکلات شایع کنکوری ها و حتی بیشتر مردم هدر دادن ساعات ابتدایی صبح است! در این نوشته سعی خواهیم کرد راه حل هایی برای زود بیدار شدن را بررسی کنیم..

شب زود بخوابید!

شاید این راه پیش پا افتاده ترین روش برای سحرخیزی باشد! با این حال خیلی از افراد به این توصیه عمل نمی کنند! پس شب زود بخوابید تا صبح راحتر بیدار شوید! معلوم است کسی که  شب تا دیروقت بیدار مانده است صبح نمی تواند زود بیدار شود!

اول هیجان!

 در برنامه ریزی های خود سعی کنید درس هایی که دوست دارید یا کار هایی که شما را به هیجان وا می دارد را در ساعات ابتدایی صبح قرار دهید تا در هنگام بیدار شدن،هیجان ناشی از آن ها شما را از زیر پتوی گرم برخیزاند!

سریع و فوری!

سعی کنید بلافاصله پس از بیدار شدن رختخواب خودتان را ترک کنید، اینکه چند دقیقه ی دیگر از جایم بلند خواهم شد در حالی که بیدار شده اید اصلا به شما کمکی نخواهد کرد و هر چه بیشتر در رختخواب بمانید بدنتان تمایلش برای بازگشت به خواب عمیق بیشتر می شود!

عادت کنید!

همیشه در یک زمان مشخص بخوابید و بیدار شوید! با تکرار مداوم این ساعات خواب و بیداری ،بدن شما به این ساعات عادت کرده و خودکار سر این ساعات واکنش نشان می دهید.

تغییر دهید!

سعی کنید هر چند مدت یکبار، آلارم هشدار خود را تغییر دهید! با این کار زنگ ساعت برای شما تکراری نخواهد شد و صبح نسبت به صدای آن حساس می شوید و واکنش نشان می دهید!

همزمان کوک کنید!

برای اینکه زود از خواب بیدار شوید، چند آلارم به فاصله های چند دقیقه ای کوک کنید و در نقاط دور از محل خواب خود قرار دهید تا هنگام هشدار مجبور شوید از رختخواب خود بیدار شوید و خوابتان بپرد.

دوست خوب!

برای خود دوستی سحرخیز پیدا کنید و از او بخواهید که صبح ها به شما زنگ بزند و را بیدارتان کند!

صبحانه جذاب!

شب، قبل خواب برای صبحانه فردا برنامه ریزی کنید و آن چیزی را که دوست دارید آماده کنید؛ با این کار انگیزه شما برای بیدار شدن افزایش می شود.